top of page

Redigeret: 07/06-2023

Privatlivspolitik

Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvordan Volt ApS (samlet betegnet som "vi", "vores" eller "os") indsamler og behandler dine personoplysninger.

Den juridiske enhed ansvarlig for behandlingen af dine data er:

Volt ApS

Smallegade 52E

2000 Frederiksberg

Danmark

CVR 42439916

 

Volt ApS kan kontaktes på hello@getvolt.dk

Denne fortrolighedspolitik gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med et køb på getvolt.dk, via henvendelser vedrørende en af vores produkter og som vi indsamler gennem vores hjemmeside, getvolt.dk.

1. Indsamling af oplysninger

1.1 Dit besøg på getvolt.dk

1.1.1. Hvilke data indsamler vi, når du besøger getvolt.dk?

Vi indsamler automatisk data om dig og din brug af vores hjemmeside, når du besøger getvolt.dk. Disse oplysninger omfatter blandt andet, hvilken type browser du bruger, dine søgetermer på shop.getvolt.dk, din IP-adresse, herunder din netværksplacering, og oplysninger om den elektroniske enhed, der er brugt. Ud over vores fortrolighedspolitik gælder også vores cookiepolitik, når du bruger shop.getvolt.dk.

1.1.2. Hvad er formålet med indsamlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside?

Formålet med indsamlingen er at optimere brugeroplevelsen og funktionaliteten på getvolt.dk. Desuden er formålet at bruge de indsamlede data til målrettet markedsføring, herunder remarketing gennem f.eks. sociale medier som Facebook eller søgemaskiner som Google. Denne behandling af dine data er nødvendig, så vi kan varetage vores interesser i det løbende arbejde med at forbedre og optimere hjemmesiden og vise dig relevante tilbud og varer.

1.1.3. Lovlig grundlag

Det lovlige grundlag for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelses-forordningen (EU-forordning 2016/679).

1.2 Dit køb på getvolt.dk og din kommunikation med os

1.2.1. Hvilke data indsamler vi om dit køb på getvolt.dk og i din kommunikation med os?

I forbindelse med dit køb eller din kommunikation med os indsamler vi de oplysninger, du selv giver os. Dette kan blandt andet være dit navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, betalingsmetode, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsanmodninger og data om den IP-adresse, der er blevet brugt i forbindelse med ordren placeret på getvolt.dk.

 

1.2.2. Hvad er formålet med indsamlingen af personoplysninger i forbindelse med et køb på getvolt.dk og i din kommunikation med os?

Formålet med indsamlingen og behandlingen af data er, at vi ønsker at overholde vores aftale med dig, herunder at levere de produkter, du har bestilt. Formålet med behandlingen er også at håndtere dine rettigheder til at returnere og klage samt - om nødvendigt - at kunne kontakte dig vedrørende relevante oplysninger om de produkter, du har købt. Derudover kan vi bruge oplysninger om dine køb til at opfylde forskellige lovkrav, herunder bogføring, regnskab og ved tilbagetrækning af produkter. Vi indsamler IP-adresser ved afgivelse af ordrer på vores hjemmeside for at varetage vores interesse i at forhindre svindel.

1.2.3. Lovlig grundlag

Det lovlige grundlag for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra b, c og f i databeskyttelsesforordningen (EU-forordning 2016/679).

 

1.3. Nyhedsbreve

 

1.3.1. Indsamling af data ved hjælp af nyhedsbreve

Når du har tilmeldt dig nyhedsbrevet fra os og tredjepartsforhandlere, indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mail-adresse og eventuelt et mobilnummer.

 

1.3.2. Hvad er formålet med indsamlingen af data ved hjælp af nyhedsbreve?

Formålet er at varetage vores og vores tredjepartsforhandleres interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

 

1.3.3. Lovlig grundlag

Det lovlige grundlag for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelses-forordningen (EU-forordning 2016/679).

2. Modtagere af personoplysninger

2.1. Videregivelse af dine oplysninger til tredjepartsforhandlere

Hvis din ordre foretages gennem en tredjepartsforhandler, vil vi videregive oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ordrenummer og eventuelle specifikke leveringsanmodninger til tredjepartsforhandleren.

2.2. Videregivelse af dine oplysninger som led i leveringsprocessen

Hvis din ordre skal leveres til dig, vil vi videregive oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ordrenummer og eventuelle specifikke leveringsanmodninger til transportøren, som vil være ansvarlig for leveringen af bestilte varer til dig.

2.3. Videregivelse af dine data til eksterne samarbejdspartnere

Vi kan videregive dine data til eksterne samarbejdspartnere, som behandler oplysningerne på vores vegne. Disse eksterne samarbejdspartnere kan blandt andet være partnere, der håndterer den tekniske drift og forbedring af vores systemer og hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve og målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din vurdering af vores virksomhed og produkter. De eksterne samarbejdspartnere er databehandlere, hvilket betyder, at de handler efter vores instruktioner og behandler oplysninger, som vi er ansvarlige for. Der er indgået skriftlige databehandleraftaler for alle databehandlere. Ingen databehandlere må bruge de indsamlede data til andet formål end at opfylde kontrakten mellem os og databehandleren. Databehandleren er underlagt tavshedspligt.

3. Dine rettigheder

3.1. Retten til at få adgang

Du har altid ret til at anmode os om at give oplysninger, herunder hvilke data vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af data der kan være, samt oplysninger om, hvor dataene kommer fra.

Du har ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til support@getvolt.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du udgiver dig for at være.

3.2. Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordres du til at kontakte os skriftligt, så dataene kan blive rettet. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du udgiver dig for at være.

 

3.3. Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet alle eller nogle af dine personoplysninger af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har en anden lovlig grund til at fortsætte behandlingen. I det omfang yderligere behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at opfylde vores retlige forpligtelser eller for at etablere, gøre gældende eller forsvare retskrav, er vi ikke forpligtede til at slette dine data. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du udgiver dig for at være.

3.4. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine data begrænset til kun opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, er forkerte.

3.5. Retten til dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til at få de personoplysninger, du har givet os, leveret i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar form og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

3.6. Retten til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af din særlige situation, hvis behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e eller f i databeskyttelsesforordningen. Hvis du gør indsigelse, stopper vi med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise legitime grunde til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan etablere, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

 

3.7. Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Bemærk, at tilbagekaldelse af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

 

3.8. Retten til at klage

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger er i strid med databeskyttelsesreglerne. Du kan kontakte den danske tilsynsmyndighed:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon: +45 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

4. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen og behandlingen, medmindre der er en lovmæssig pligt til at opbevare oplysningerne i en længere periode. Vi sletter eller anonymiserer derefter dine personoplysninger.

5. Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse. Vi anvender blandt andet firewalls, krypteringsteknologi og adgangskontroller til at beskytte dine oplysninger.

6. Ændringer i fortrolighedspolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne fortrolighedspolitik. Ved væsentlige ændringer vil vi give dig besked enten ved at offentliggøre en synlig meddelelse på vores hjemmeside eller ved at sende dig en direkte meddelelse. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne fortrolighedspolitik for at være opdateret om, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores fortrolighedspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på support@getvolt.dk.

bottom of page