top of page

Version 3.0 - 4. April 2022

Vilkår for frivillig ved Volt

1 Arbejdsopgaver og ansvarsområder

 • At være frivillig for Volt giver mulighed for mange forskellige arbejdsopgaver. Opgaverne dækker alt fra ombytning af Volt-opladere, oprettelse af kunder og generel kundeservice. Opgaverne kan foregå både under åben himmel, fra mobile salgsboder, stationære containerboder samt officielle garderober. Arbejdsopgaverne varierer alt efter hvilke vagter den frivillige har, og hvilken festival den frivillige deltager på. 

 • Mødetid er 10 minutter før hver vagt påbegyndes, og vagten forlades ikke, før den frivillige bliver afløst.

 • Hos Volt bærer den frivillige altid en Volt t-shirt som det yderste lag under hele vagten. T-shirten vil blive uddelt til den frivillige ved vagtstart og skal afleveres igen efter vagtens afslutning.

2 Vagter og arbejdsmængde

2.1 Roskilde Festival

 • I alt skal den frivillige fremmøde til 32 timers frivilligarbejde fordelt på 4 vagter af 8 timer.

 • Som udgangspunkt er alle vagter er samlet i vagtpakker med vagter fordelt over både campingdage og musikdagene.

2.2 Andre festivaler 

 • Antallet af arbejdstimer afhænger af den enkelte festival, og vil være annonceret i tilmeldingsskemaet. 

2.3 Særlige tilfælde

 • I særlige tilfælde kan den frivillige få vagter før eller efter festivalen. 

 

3 Yderligere krav til frivillige på Volts festivaler

 • Hvis den frivillige får inddraget sit armbånd, det bliver beskadiget, eller på anden måde går tabt, skal dette meddeles Volt med det samme. Mistede armbånd erstattes som udgangspunkt ikke.

 • Ingen frivillige må fremtræde berusede, eller på anden måde påvirkede af rusmidler, under en vagt.

 

4 Arbejdssted

 • Den frivillige vil være tildelt en bod, vogn, eller garderobe på festivalen, som vil fungere som udgangspunkt for den frivilliges arbejdssted. Der kan forekomme få rokeringer af de frivillige.

 • Salgsbodernes bagområde er arbejdsområde og ikke et fest- eller samlingspunkt. 

 • Der er ingen adgang for uvedkommende på bagområdet eller i boden.

 • Tyveri fra lager eller pengekasse vil øjeblikkeligt blive politianmeldt.

 

5 Kompensation

 • Den frivillige vil modtage et adgangstegn/medarbejderarmbånd, der giver adgang til festivalen.

 • Adgang til medarbejdercamping. Medarbejdercamping er et område kun for frivillige. I området er der ikke larm og og du har adgang til varme bade, billig morgenmad og andre goder. (Gælder kun på Roskilde Festival)

 • Den frivillige vil have snacks og drikkelse til rådighed under vagterne. 

 • Den frivillige vil modtage gratis Volt bytteservice (værdi 200 DKK) samt en volt oplader. Volt opladeren kan ikke returneres mod et depositum efter festivalen.

 

6 Depositum

 • Enhver frivillig skal betale et depositum på 600 DKK for at være frivillig for Volt på en festival. Depositummet fungerer som sikkerhed for, at Volt kan regne med den frivilliges deltagelse, efter den frivillige har accepteret en plads på Volts frivillighold.

 • Den frivillige er først sikret en frivilligplads når depositummet er betalt. Umiddelbart efter betaling af depositum vil den frivillige modtage en bekræftelse via email som bevis for betalingen.  

 • Depositummet skal være indbetalt før festivalens start, eller før starten på den frivilliges første vagt. Som udgangspunkt betales depositum umiddelbart efter tilmelding som frivillig hos Volt.

 • Indbetaling af depositum er knyttet til den frivilliges profil i frivilligportalen. Der kan derfor kun betales et depositum per frivillig-profil, og det er ikke muligt at betale depositum for en anden frivillig gennem egen profil.

 • Depositummet vil blive refunderet umiddelbart efter festivalen. Du vil modtage en email, når refunderingen er igangsat. Senest 10 dage herefter vil dit depositum være tilgængeligt på din konto. I visse tilfælde med refundering til MasterCard eller udenlandske kort, kan det tage op til 30 dage, før pengene er tilgængelige på modtagerkontoen.

 • Depositummet refunderes til det kort, der blev benyttet til betalingen.

 

7 Udeblivelse og framelding 

 • Depositummet refunderes kun hvis alle vagter gennemføres. Ved udeblivelse fra en vagt refunderes depositummet som udgangspunkt ikke. 

 • Ved udeblivelse fremsendes der via festivalarrangøren krav om fuld betaling for indgangsarmbåndet, som skal klippes over og indleveres til Volt. Ovenstående gør sig også gældende, hvis den frivillige møder beruset eller på anden måde påvirket op på en vagt, eller for sent uden årsag.

 • Ved udeblivelse fra en eller flere vagter vil den frivillige blive blacklisted hos festivalarrangøren. Dette indebærer at den frivillige i fremtiden ikke vil kunne være frivillig i på den pågældende festival.

 • Ved sygdom skal den frivillige hurtigst muligt informere Volt skriftligt om dette og senest 2 timer før vagtens start. Der skal kunne fremvises lægeerklæring som tydeliggør, at den frivillige er uarbejdsdygtig. Hvis dette overholdes, vil det ikke blive betragtet som udeblivelse og den frivillige skal ikke erstatte omkostninger for armbånd til festivalen. Indgangsarmbåndet skal stadig klippes og indleveres til Volt med det samme. Er den frivillige blevet erklæret uarbejdsdygtig, vil frivillig-depositummet derudover blive refunderet. 

 

8 Tavshedspligt

 • Den frivillige hos Volt er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed med hensyn til alt, hvad der under det frivillige arbejde erfares af fortrolig information, herunder – men ikke begrænset til - brugere af Volts opladeservice, Volts ansatte, Volts øvrige frivillige, samt brugere af Volts samarbejdspartneres services. Oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til navn, telefonnummer og email.

 • Den frivillige må ikke videregive fortrolige oplysninger til tredjepart som den frivillige i kraft af sit frivillige arbejde for Volt har tilegnet sig.

 • Den frivillige må ikke bruge de fortrolige oplysninger som den frivillige i Volt har adgang til, til andre formål end at yde de services vi i Volt og for vores samarbejdspartnere tilbyder.

 • Den frivillige accepterer ved accept af denne aftale, at tavshedspligten og betingelserne ovenfor vedvarer efter den frivilliges arbejde for Volt er ophørt.

bottom of page